D2 i BMB 95 i posle Nove godine

registracija vozila

Iako je prvobitno najavljeno da će od početka 2013. doći do povlačenje dizela D2 i benzina BMB 95 sa tržišta u Srbiji, prodaja ovih naftnih derivata biće produžena do polovine sledeće godine.

Imajući u vidu da bi prestanak prodaje ova dva derivata prouzrokovao nagli skok cena goriva i uzimajući u obzir potrebe snabdevača da potroše postojeće zalihe tih goriva, ministarka energetike, Zorana Mihajlović, donela je odluku da se njihova prodaja produži do sredine 2013. godine.

Dodatni razlog za produženje predstavljaju i potrebe posebnih kategorija potrošača kojima je neophodan određeni prelazni period.

“Razmišljamo da obezbedimo uvoz još nekih derivata koje mogu koristiti vojna vozila, traktori i slično, s nižim procentom sumpora u odnosu na D2″, dodala je Mihajlović.

Domaći dizel D2 i benzin premijum BMB od 95 oktana, koji ne odgovaraju Evro 5 kvalitetu, trebalo je da budu povučeni sa tržišta još pre dve godine, ali je ranije dogovoreno da bude produžena njihova proizvodnja i prodaja, dok ne bude završena modernizacija Rafinerije Pančevo, a da potom od 2013. budu povučeni sa tržišta.

Inače, pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla, Srbija se opredelila za evropski kvalitet od 1. januara 2011, od kada je dozvoljen isključivo uvoz benzina i dizela koji odgovaraju evropskom standardu kvaliteta.

U Naftnoj industriji Srbije (NIS) u međuvremenu je završena kompleksna rekonstrukcija u pančevačkoj rafineriji, što podrazumeva i potpuni prelazak na proizvodnju derivata Evro 5 kvaliteta. U toj kompaniji dodaju da je, prema zahtevu Vlade Srbije, potrebno da se određenim privrednim subjektima, koji ne koriste motorno gorivo Evro 5 kvaliteta, omogući prelazni period kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji.

To se, pre svega, odnosi na one koji su do sada koristili D2 – poljoprivrednike, vojsku, teške građevinske mašine. Takođe, predviđeno je i uvođenje goriva koje će zameniti dosadašnji D2 i koje će biti namenjeno korisnicima sa starim motorima, a da pri tom zadovolji i ekološke standarde.

Reč je o gorivu sa smanjenim sadržajem sumpora u odnosu na dosadašnji D2, do maksimalno 1.000 ppm, što je u skladu sa ekološkim standardima i direktivom EU. Slično rešenje su primenile i mnoge druge zemlje, na primer, u Hrvatskoj naftna kompanija INA proizvodi “plavi dizel” sa sadržajem sumpora do 5.000 ppm, jer to gorivo zadovolja potrebe učesnika na tržištu koji imaju stare motore, a istovremeno reč je o gorivu koje ima značajno smanjenu količinu sumpora.

Preuzeto sa B92

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Increase your website traffic with Attracta.com