Kako obilaznicom oko Beograda?

Obilaznica oko Beograda

Zbog pojačane frekvencije saobraćaja na početku letnje sezone, a u cilju smanjenja gužve zbog izvođenja radova na rekonstrukciji autoputa kroz Beograd, preduzeće „Putevi Srbije“ i ove godine izradilo je letke kojima se vozači u tranzitu informišu kako da koriste obilaznicu oko Beograda.

Leci će se tokom letnjeg perioda deliti na naplatnim stanicama na prilasku glavnom gradu, kod Bubanj potoka, Šimanovaca i Stare Pazove, u smeru ka Beogradu, a tekst koji sadrži obaveštenje odštampan je na pet jezika (na srpskom, engleskom, nemačkom, francuskom i turskom).

Na poleđini letka prikazana je mapa obilaznice, sa uvećanim izgledom ključnih petlji – usmerenja na obilaznicu oko Beograda.

Postoje tri različita letka, u zavisnosti od mesta ulaska, odnosno naplatne stanice gde se vozač nalazi (Bubanj potok, Šimanovci, Stara Pazova), od čega zavisi i njegovo usmeravanje.

Bubanj potok

Obilaznica oko Beograda

Na letku koji se deli vozačima na naplatnoj stanici Bubanj potok u smeru ka Beogradu prikazano je preporučeno kretanje vozila koja su u tranzitu kroz Beograd, a kreću se autoputem iz smera Niša.

Šimanovci

Obilaznica oko Beograda

Na letku koji se deli vozačima na naplatnoj stanici Šimanovci u smeru ka Beogradu prikazano je preporučeno kretanje vozila koja su u tranzitu kroz Beograd, a kreću se autoputem iz smera Šida.

Stara Pazova

Obilaznica oko Beograda

Na letku koji se deli vozačima na naplatnoj stanici Stara Pazova u smeru ka Beogradu prikazano je preporučeno kretanje vozila koja su u tranzitu kroz Beograd, a kreću se autoputem iz smera Novog Sada.

Preuzeto sa B92

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Increase your website traffic with Attracta.com