Međunarodno ovlašćenje

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila.

Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Ovaj document vazi 12 meseci od datuma izdavanja, a ako vlasnik zahteva moze se izdati i na kraći vremenski period.

Medjunarodno ovlašćenje možete doditi samo uz vozačku dozvolu nase drzave.

Obavezno prisustvo vlasnika sa ličnom kartom ili korisnik donosi ovlašćenje od suda ili opštine (sudsko ovlašćenje staro do 12 meseci, opštinsko ovlašćenje staro do 6 meseci), da se tim vozilom može upravljati u inostranstvu.

Potrebna dokumenta za izdavanje međunarodnog ovlašćenja:
1. Važeća lična karta vlasnika vozila
2. Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
3. Saobraćajna dozvola za vozilo
4. Cena 1500 din

Increase your website traffic with Attracta.com