Registracija vozila: Međunarodna dozvola obavezno

Registracija vozila sajt saznaje: Za većinu zemalja u koje krećete sopstvenim vozilom potrebni su vam: međunarodna vozačka dozvola, dozvola za upravljanje tuđim vozilom, zelena karta osiguranja, a takođe i nalepnice o poreklu vozila, kao i o tome da je vozilo atestirano na TNG gas.

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) potrebna je da bi se vlastima u stranoj zemlji pokazalo na jeziku koji oni mogu da razumeju koje kategorije je osposobljenost vozača za upravljanje vozilom. Iako se neretko dešava da vozači tvrde da ovaj dokument nije potreban i da saobraćajna policija godinama kontroliše samo našu dozvolu, posedovanje MVD je preporučljivo u mnogim zemljama, a obavezno u onima koje ne priznaju nacionalnu dozvolu. Za izdavanje ove dozvole zadužene su organizacije Auto-moto saveza Srbije, a namenjena je državljanima Srbije, kao i stranim državljanima koji poseduju vozačku dozvolu izdatu u našoj zemlji. Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je da vozač lično podnese zahtev za izdavanje MVD i priloži dve fotografije, a da na uvid pokaže i važeću vozačku dozvolu izdatu u Srbiji i ličnu kartu ili pasoš. Cena MVD je 2.000 dinara i ona važi tri godine, osim ukoliko važnost nacionalne vozačke dozvole ne istekne pre tog roka.

Osim međunarodne vozačke dozvole, za put u inostranstvo je potrebna i zelena karta osiguranja, koja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji. Ona važi za sve zemlje s kojima naša zemlja ima potpisan interbiro sporazum, odnosno za sve evropske zemlje osim Rusije. Cena ovog dokumenta je 1.000 dinara i ona važi do isteka premije obaveznog osiguranja. Da bi se dobio ovaj dokument, potrebno je da se u AMSS-u pokažu na uvid saobraćajna dozvola i polisa obaveznog osiguranja.

Za odlazak u inostranstvo tuđim vozilom, neophodno je da se poseduje dozvola, takozvani žuti karton. Ona služi kao dokaz da je vlasnik vozila ovlastio vozača da putuje njegovim vozilom izvan granica zemlje. Za dobijanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), vlasnik vozila treba da priloži važeću ličnu kartu na uvid, a korisnik svoju putnu ispravu. Ako je vlasnik vozila pravno lice, tada se umesto lične karte na uvid prilaže originalni dopis, na memorandumu, potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica, kojim se korisnik ovlašćuje da može da upravlja vozilom. Osim lične karte, odnosno originalnog dopisa i putne isprave, neophodno je da se dostavi i originalna saobraćajna dozvola za vozilo.

Cena DTV je 1.500 dinara i njeno trajanje je najduže godinu dana. Za izdavanje ove dozvole, obavezno je lično prisustvo i vlasnika i korisnika vozila, osim ukoliko korisnik vozila ne priloži ovlašćenje vlasnika overeno u sudu ili opštini. U slučaju da je vlasnik vozila lizing kuća, korisnik lizinga mora da obezbedi ovlašćenje od lizing kuće. Nakon izdavanja DTV, korisnik mora da odnese ovu dozvolu u lizing kuću na overu.

Sva vozila koja odlaze u inostranstvo obavezno treba da poseduju nalepnicu s natpisom zemlje iz koje dolaze i ukoliko se pokreću na TNG gas, da na zadnjem staklu zalepe nalepnicu koja ovo označava.
Proverite ko traži MVD
Austrija – Da
BiH – Ne
Bugarska – Da
Crna Gora – Ne
Češka – Ne do 90 dana
Francuska – Da
Grčka – Da
Holandija Da
Hrvatska – Ne (osim za upravljanjevozila sa HR registracijom)
Italija – Da
Mađarska – Ne
Makedonija – Da
Nemačka – Da
Norveška – preporučuje se
Rumunija – preporučuje se
Slovačka – preporučuje se
Slovenija – Ne
Švajcarska – preporučuje se
Turska – Da
Velika Britanija – Da

Preuzeto sa blic.rs

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Increase your website traffic with Attracta.com