Nove tablice, nova pravila

nove tablice

Nove tablice, nova dokumenta i registracione nalepnice donele su dosta spornih pitanja od kojih se neka tek otvaraju u praksi. Prema novim propisima, krađa novih registarskih tablica, predviđa da vlasnik koji je pokraden promeni celokupna dokumenta, kao i da plati taksu za izgubljeni dokument.

Borivoju Uroševiću, ukradene su nove registarske tablice koji je taj slučaj, kao što je i po zakonu obavezan, prijavio stanici policije.

Prema starim propisima, došlo bi do promene registarskog broja. Međutim, prema novim, on mora da promeni sva dokumenta, ali i da plati taksu za izgubljeni dokument. Kada je procedura usaglašena, nove tablice su izdate za nekoliko minuta, ali su starog vlasnika koštale čak šest i po hiljada dinara više.

“Morao sam da platim porez za izgubljene tablice. Taj porez košta 2.500 dinara, plus bankovne usluge. Sve ukupno me je sada koštalo preko šest i po hiljada, a da nisam računao troškove u banci”, rekao je Urošević.

U MUP-u kažu da je to prvi slučaj da neko ostane bez tablica i da je zbog njegove bezbednosti bolje da promeni celokupna dokumenta, jer u protivnom slučaju za sve saobraćajne prekršaje i zloupotrebe odgovaraće vlasnik automobila.

Vladimir Rebić iz MUP-a Srbije kaže da ukoliko neko ukradenu tablicu stavi na neko drugo vozilo i time obmane policijske službenike i druga lica, čini krivično delo falsifikovanja isprave, za šta je zaprećena kazna zatvora, a da su službenici u kontroli toga vozila ovlašćeni da sa takvog vozila od vozača oduzmu registarske tablice, ukoliko imaju saznanja da se radi o krađi.

Jedini način da Borivoje Urošević naplati štetu jeste da tuži NN lice i da od njega traži povraćaj šest i po hiljada dinara.

U MUP-u kažu da je mala verovatnoća da se tablice kod nekog drugog pronađu, ali da uvek postoji šansa, budući da su nove tablice zaštićene tajnim hologramima i ne mogu se falsifikovati.

Preuzeto sa RTS-a

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Increase your website traffic with Attracta.com