Od 01. oktobra skuplji tehnički pregled

  • Od 01. oktobra skuplji tehnički pregled
    tehnickiPregledNarodna banke Srbije donela je odluku da se striktno pridržava Zakona o osiguranju. Njime je predviđeno da zastupnici od polisa osiguranja mogu dobiti proviziju od samo 5%. Ova odluka će neminovno dovesti do toga da od 01.10.2011. od kada njena primena počinje, značajno poskupi cena tehničkog pregleda. Prema podacima udruženja koje okupljaju vlasnike tehničkih pregleda najniža cena za putničko vozilo bi trebala da iznosi 4130,00 dinara sa PDV-om. U donjoj tabeli su cene za koje se veruje da će se primenjivati na tehničkim pregledima od 01.10.2011. godine.
    Link ka tabeli sa cenama: http://www.uotp.org.rs/vesti.html
  • Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

    Comments are closed.

    Increase your website traffic with Attracta.com