Paketi prve pomoći “Karan” ispravni

prva pomoc

Vanrednom kontrolom Ministarstva zdravlja i nezavisne inspekcije iz Evropske unije utvrđeno je da su kompleti za prvu pomoć koje distribuira preduzeće Karan Co ispravni.

“Izvršenom analizom, Bureau Veritas je utvrdio da je komplet za prvu pomoć tipa B za putnička vozila i kamione odgovarajućih dimenzija i sastava i da sadrži sve potrebne elemente kao i da je obeležen u skladu sa standardom SRPSZ.B2001″, piše u saopštenju.

Izvršena je i provera sterilnosti i izveštaj je pokazao da su komponente u kompletu sterilne.

Isti zaključak donela je i Inspekcija za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja koja je, nakon pisanja u medijima o neispravnosti pojedinih kompleta za prvu pomoć, izvršila i vanrednu kontrolu kvaliteta.

“Uobičajena praksa kod proizvođača medicinskih sredstava u zemljama EU je da se u cilju registracije, validacije i kontrole kvaliteta proizvoda angažuju akreditovane kuće iz drugih zemalja članica. Dobijeni rezultati prihvataju se bez ikakve sumnje, a ovakvi zahtevi proizvođača smatraju se sasvim legitimnim u EU. Na ovaj način smo dobili nezavisan rezultat koji otklanja svaku sumnju u kvalitet našeg proizvoda, a to je, kasnije, potvrdila i domaća Agencija za lekove”, istakla je Ljiljana Karan, vlasnica preduzeća Karan Co.

Komplet za prvu pomoć predstavlja obavezni deo opreme svih registrovanih vozila prema odredbama novog Zakona o saobraćaju. U Srbiji je registrovano više od dva miliona vozila, a prema zakonskom roku, sva vozila treba da budu opremljena obaveznom opremom do kraja septembra 2011. godine.

Komplet za prvu pomoć koji preduzeće Karan Co. distribuira na tržište proizvodi se u fabrici Winner Industries Co. koja se nalazi u Kini.

Prosečna cena ovog kompleta na domaćem tržištu iznosi 1.400 dinara.

Preuzeto sa B92

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Increase your website traffic with Attracta.com