Cene polise osiguranja

Da bi registracija vozila bila izvršena potrebno je izviršiti osiguranje vozila od auto-odgovornosti koje se još naziva i obavezno osiguranje vozila. Da bi uopšte registracija bila izvršena potrebno je imati polisu obaveznog osiguranja.Polisa osiguranja omogućuje nadoknadu eventualne vaše štete trećim licima, samim tim cene polisa osiguranja variraju od osiguravajućeg zavoda. Fizička i pravna lica sama imaju pravo odabira osiguravajućeg zavoda.

Cene polisa osiguranja naravno prvenstveno zavise od snage motora vozila koje se osigurava. Potom zavise i od namena vozila koje se osigurava na primer cena polise osiguranja taksi vozila se uvećava za 20 procenata, a cena polise osiguranja Rent a Car vozila za čak 40 procenata , dok cena polise osiguranja putnučkog vozila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine vozila imali pravo na samnjenje poreza smanjuje za 10 procenata i to važi samo za polisu osiguranja jednog vozila. Cene polisa osiguranja nisu iste za putnička i teretna vozila. Cene polise osiguranja kod teretnog vozila naravno umnogo zavisi od tonaže teretnog vozila. Premija Cena polise osiguranja teretnih rent a car vozila je veća za čak 40 procenata, dok je premija cene polise osiguranja teretnog taksi vozila veća za 20 procenata. Cena polise osiguranja teretnog vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje ima premiju manju za 20 procenata.

U cilju boljeg informisanja naših korisnika napravili smo dve liste gde se nalaze cene polise osiguranja za putnička i teretna vozila. Stranica “Cene Polise Osiguranja” se pravovremeno ažurira sa ciljem da naše korisnike informiše sa najnovim i najkvalitetnijim informacijama.

Putnička vozila


Snaga motora Premija Porez Ukupno
preko 0 – 22 KW 5,074 254 5,328 din
preko 22 – 33 KW 6,062 303 6,365 din
preko 33 – 44 KW 7,057 353 7,410 din
preko 44 – 55 KW 8,053 403 8,456 din
preko 55 – 66 KW 9,041 452 9,493 din
preko 66 – 84 KW 10,367 518 10,885 din
preko 84 – 110 KW 12,351 618 12,969 din
preko 110 KW 14,885 744 15,629 din

1) TAXI vozila povećanje za 20 %
2) RENT A CAR povećanje za 40 %
3) Putničkog automobila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na
umanjenje poreza, ali samo za jedno vozilo umanjenje za 10%


Teretna vozila


U tonama Premija Porez Ukupno
do 0.5 10,289 514 10,803 din
preko 0.5 – 1 11,405 570 11,975 din
preko 1 – 2 17,881 894 18,775 din
preko 2 – 3 19,587 979 20,566 din
preko 3 – 5 22,144 1,107 23,251 din
preko 5 – 7 25,557 1,278 26,835 din
preko 7 – 10 38,353 1,918 40,271 din
preko 10 – 15 44,154 2,208 46,362 din
preko 15 i tegljači 51,401 2,570 53,971 din

1) Teretnog RENT A CAR vozila premija je veća za 40%.

2) TAXI vozila, premija je veća za 20%.

3) Teretnog vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje, premija je manja za 20%.

Increase your website traffic with Attracta.com