Obavezna auto oprema vozila u Srbiji

registracija vozila obavezna oprema

Po odluci Ministarstva infrastrukture, odlaže se primena člana 121 Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima u delu obavezne primene zimskih pneumatika na sva četiri točka.

Obaveza posedovanja zimskih pneumatika na sva četiri točka odlaže se do 1. maja 2011. godine  i do tada će se striktno primenjivati odredbe starog Pravilnika koji pod zimskom opremom podrazumeva najmanje dve zimske gume na pogonskim točkovima ili sve četiri letnje gume sa dubinom šare od najmanje četiri milimetra, kao i upotrebu lanaca na pogonskim točkovima.

Ostale odredbe novog Pravilnika nisu promenjene i važe počev od 19.09.2010. kada je novi Pravilnik stupio na snagu.

Novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima stupio je na snagu 19.09. 2010. godine.

Ovaj pravilnik predviđa sledeće obaveze koje se odnose na obaveznu i zimsku opremu u vozilima:

VII. OPREMA VOZILA

Član 112.
Rezervni točak mora postojati u motornim i priključnim vozilima, osim u motociklima, motornim vozilima na tri točka, lakim četvorociklima,
53 četvorociklima, traktorima, traktorskim prikolicama, prikolicama sa jednostrukom osovinom i jednoosovinskim prikolicama, autobusima za gradski i prigradski saobraćaj, trolejbusima za gradski saobraćaj, turističkom vozu i vozilima namenjenim za komunalne usluge (za pranje i čišćenje ulica, odvoz smeća i fekalija i sl.), tako da ga vozač može, po potrebi, koristiti.
Pneumatik na rezervnom točku mora biti istih dimenzija i nosivosti kao pneumatici koji se koriste na vozilu ili biti homologovan kao privremeni rezervni točak prema jednoobraznim tehničkim uslovima.
Rezervni točak ne moraju da imaju motorna i priključna vozila ako su pneumatici ili naplaci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju s izduvanim pneumatikom ili ako vozilo poseduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika (npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.).

Član 113.
Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača, mora postojati i biti postavljen na dostupnom mestu, tako da se u slučaju požara može upotrebiti u motornim vozilima, osim u vozilima vrste L i u vozilima vrste M1 kojima se ne vrši javni prevoz putnika u saobraćaju na putevima.
Aparat za gašenje požara mora gasiti požare klasa A, B i C i elektro instalacija pod naponom.
Sredstvo za gašenje je suvi prah ili ekvivalentna količina drugog pogodnog sredstva za gašenje, u skladu sa preporukom proizvođača tog sredstva.
Na deklaraciji aparata za gašenje početnih požara može biti naveden podatak o ekvivalentnoj količinu suvog praha koju zamenjuje sredstvo za gašenje koje se nalazi u aparatu.
U vozilima vrste M1 kojima se vrši javni prevoz putnika mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 1 kg suvog praha.
U vozilima vrste M2, M3, N1, N2, N3 i K5 mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha.
U priključnim vozilima za javni prevoz putnika, mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 3 kg suvog praha.

Član 114.
Sigurnosni trougao, koji odgovara jednoobraznim tehničkim uslovima, mora postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, osim u vozilima vrste L , K i O , tako da ga vozač može po potrebi koristiti.
Po dva sigurnosna trougla iz stava 1. ovog člana moraju postojati u:
1) teretnom vozilu i autobusu kada vuku priključno vozilo;
2) motornom vozilu koje se nalazi na začelju kolone kada se motorna vozila kreću u organizovanoj koloni.
Član 115.
Oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine „A“) koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 („Službeni glasnik RS”, broj 6/10), mora postojati tako da se može po potrebi koristiti u motornim vozilima vrsta L osim u vozilima vrste L1, L2 i L6 .
U motornim vozilima vrsta M, N, T, C i K5 mora postojati oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine „B“) koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 („Službeni glasnik RS”, broj 6/10), tako da se može po potrebi koristiti. U vozilima vrsta M2 i M3 koja imaju više od 22 mesta za sedenje mora se nalaziti dve kutije prve pomoći veličine „B“.
Oprema za pružanje prve pomoći mora se nalaziti na dostupnom mestu.

Član 116.
Dva klinasta podmetača moraju postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 t tako da ih vozač može, po potrebi, koristiti.

Član 117.
Čekić za razbijanje stakla, na pomoćnim otvorima za izlaz putnika u autobusima i trolejbusima prema članu 94. stav 3, ovog pravilnika mora postojati, na vidnom mestu u neposrednoj blizini otvora za izlaz u slučaju opasnosti, tako da se u slučaju opasnosti može upotrebiti.

Član 118.
Rezervne sijalice i rezervni osigurači, koji su ispravni i odgovaraju po vrsti i obliku priključaka za vozilo na kojem se nalaze, moraju postojati u motornim vozilima, osim u motociklu, traktoru, turističkom vozu, trolejbusu za gradski saobraćaj i autobusu za gradski i prigradski saobraćaj.
U motornom vozilu iz stava 1. ovog člana mora se nalaziti najmanje:
1) jedna sijalica za dugo svetlo;
2) jedna sijalica za kratko svetlo (može biti kombinovana sijalica za dugo i kratko svetlo);
3) jedna sijalica za prednje poziciono svetlo;
4) jedna sijalica za pokazivač pravca;
5) jedna sijalica za zadnje poziciono svetlo;
6) jedna sijalica za zadnje stop svetlo (može biti kombinovana sijalica za poziciono i stop svetlo);
7) jedan osigurač od najviše 10 A;
8) jedan osigurač od najviše 20 A.
Vozila koja su opremljena svetlosnim telima bez žarne niti (gasni izvor svetla, LED i sl.), ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvetna tela.

Član 119.
Svetloodbojni prsluk mora odgovarati standardu SRPS EN 471:2007 („Službeni glasnik RS”, broj 39/07).

Član 120.
Uže ili poluga za vuču vozila, koji mora omogućavati vuču vozila na rastojanju od 3 m do 5 m kada se koristi uže, odnosno do 3 m kada se koristi poluga, mora postojati, na dostupnom mestu, u putničkim automobilima.
Ostala motorna i priključna vozila mogu imati polugu za vuču. Ukoliko vozilo poseduje polugu za vuču ona mora biti ispitana na istezanje na silu, veću od polovine najveće dozvoljene mase vozila na kojem se nalazi.

Član 121.
Zimska oprema motornih i priključnih vozila osim vozila vrste L, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva:
1) pneumatike za zimsku upotrebu (npr. M+S, Snow, Winter i dr.) na svim točkovima vozila vrsta M1 i N1;
2) lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije;
3) za vozila vrsta M2, M3 i N obavezni deo zimske opreme je i lopata osim vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu.
Dubina gazećeg sloja na pnumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 mm.

Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima.
U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.
Lanci i drugi uređaji za povećanje trakcije moraju obavezno da se postave na točkove kada je kolovoz pokriven snegom na odseku puta koji označen saobraćajnim znakom „lanci za sneg”. Ova oprema se može postaviti na točkove i na odseku puta koji nije označen ovim znakom samo kada je kolovoz prekriven snegom.

Član 122.
Zaštitne kacige i njihovi viziri, moraju biti homologovani prema jednoobraznim tehničkim uslovima. Zaštitna kaciga mora biti mlađa od 5 godina u odnosu na datum proizvodnje ako je datum proizvodnje upisan na spoljnoj strani kacige, odnosno mora biti u skladu sa rokom trajanja koju je propisao proizvođač.
Zaštitna kaciga ne sme se koristiti nakon saobraćajne nezgode u kojima su nastala vidljiva oštećenja, ako ima vidljiva oštećenja, odnosno nakon što je ispunila svoju zaštitnu funkciju pri padu sa motocikla.

Član 123.
Oprema za čišćenje točkova vozila koja se koriste u poljoprivredi i šumarstvu mora postojati, u motornim vozilima vrsta T i S.
Oprema za čišćenje točkova može biti lopata, motika, trnokop ili slična alatka kojom se točkovi mogu uspešno očistiti od nakupljene zemlje pre stupanja na put sa čvrstom podlogom.

Član 124.
Zaprečne table moraju postojati na radnim mašinama kada njihova širina prelazi 2,5 m, na vozilima koja prevoze teret koji je duži od zadnjeg kraja teretnog ili priključnog vozila, na vozilima na kojima teret premašuje širinu vozila, na vozilima širim od 3,0 m i na traktorima koji vuku/nose izmenjive mašine šire od 2,5 m. Oznake moraju odgovarati i biti postavljene u skladu sa standardom SRPS.Z.S2.855.

Increase your website traffic with Attracta.com