Potrebna dokumentacija

Za fizička lica

- lična karta
- saobraćajna dozvola

Za pravna lica

- izvod iz APR-a
- overa registracionog lista pečatom
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
- ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

Za vozila na lizingu za fizička lica

- izvod iz APR-a lizing kuće
- overa registracionog lista pečatom
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
- ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole
- potvrda lizing kuće za registraciju vozila

Za vozila na lizingu za pravna lica

- izvod iz APR-a lizing kuće
- izvod iz APR korisnika lizinga
- overa registracionog lista pečatom
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
- ovlašćenje na memorandumu
- ugovor o lizingu
- potvrda lizing kuce

Increase your website traffic with Attracta.com