Zeleni karton

Zeleni karton je međunarodna polisa za osiguranje auta bez koje se sopstvenim autom ne može ući u drugu zemlju. Izuzetak je Crna Gora sa kojom Srbija ima ugovor o međusobnom priznanju osiguranja. Ako je prilikom udesa, čiji je vinovnik nepoznat, povređeno neko lice, ili Vas negde u inostranstvu udari neko vozilo koje nije osigurano, najpre pozovite policiju da sačini zapisnik. Raspitajte se gde i kada možete da snimite štetu, a zatim kontaktirajte Biro zelene karte dotične zemlje (br. telefona i adresa su na poleđini zelene karte) i pošaljite im fotokopije policijskog zapisnika, dokaz o visini štete sa fotografijama i svih računa. Isplata štete je u njihovoj nadležnosti.

Zeleni karton osiguranja važi u svim zemljama sa kojima Srbija ima potpisan interbiro sporazum, a to su sve evropske zemlje osim Rusije. U pojedinim zemljama ne važi naš zeleni karton (Gruzija, Azerbejdžan, Kazahstan), pa je na granici neophodno platiti premiju graničnog osiguranja.

Cena zelenog kartona u Srbiji iznosi 1000 dinara.

Bez obzira na datum izdavanja, zeleni karton važi do datuma do kojeg važi i polisa obaveznog osiguranja, pa je najbolje zatražiti ga odmah pri produženju registracije vozila.

Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je priloziti:

  • Polisu obaveznog osiguranja na uvid
  • Saobraćajnu dozvola
  • Uplata u vrednosti od 1000 Din

Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu osiguranja za veše vozilo izdaje takođe i zelenu kartu.

Polisu osiguranja možete kupiti u filijalama Delta Generali Osiguranja i na tehničkim pregledima koji zastupaju Delta Generali Osiguranje.
Takođe, na navedenim mestima možete nabaviti i zeleni karton.

Increase your website traffic with Attracta.com