Svaki sudar – skuplja registracija (bonus malus sistem)

bonus malus

U Srbiji je od 01.09.2011. uveden sistem umanjenja i uvećanja premije osiguranja vozila (bonus malus) u zavisnosti od toga da li je vlasnik prouzrokovao štetu.

Odluka o obaveznom osiguranju nagrađuje savesne i kažnjava nesavesne vozače. Prvi udes poskupljuje polisu za 50 odsto, a da bi se vratio na početni nivo neophodne tri godine bez udesa

VOZAČI koji budu krivi za izazivanje sudara, prilikom plaćanja obavezne polise osiguranja za automobil, od ovog meseca moraće da izdvoje i do 250 odsto više novca od onih koji se savesno ponašaju za volanom. Po novoj odluci, jedan sudar će vozačima podići cenu polise za 50 odsto, dva za 210, a tri za 250 odsto. Da bi se posle jednog udesa vratili na početnu sumu, potrebno je da čak tri godine voze bez udesa.

- Svi vozači se u startu nalaze u četvrtom premijskom stepenu, od ukupno 12 – rekli su nam u „Unika“ osiguranju. – Svaka godina bez udesa spušta vas u jednu kategoriju niže, sa čime se i cena polise smanjuje. Tako za tri godine može da se dostigne maksimalnih 15 odsto popusta. Sa druge strane, jedan sudar odmah vas podiže u sedmi stepen, čime polisa poskupljuje za 50 odsto.

Računica

Prošle godine prosečna premija osiguranja iznosila je oko 8.300 dinara. Savesni vozači tako će prve godine, ako nisu načinili štetu, plaćati 7.885 dinara, naredne 7.491 dinar, dok će nakon treće godine dobiti maksimalan bonus (15 odsto), po kome će plaćati 7.117 dinara.

Po istom obračunu, rizični vozači za jednu štetu će plaćati 12.450 dinara (50 odsto veća cena). Ako u toku iste godine naprave dve štete, nesavesni šoferi platiće 17.430 dinara, dok će oni sa tri udesa izdvojiti 20.750 dinara.

Prenos

Ova odluka, takođe, predviđa da se vozač koji je dostigao maksimalan bonus, za koji je potrebno tri godine, već prvim sudarom vraća na početnu poziciju. U slučaju da vlasnik želi da proda automobil sa kojim je izazvao sudar, kupac naravno neće dobiti njegove „penale“. Na isti način, prodavcu će se na novo vozilo preneti skuplja polisa osiguranja. Ovo jasno pokazuje da se negativni bonusi vezuju za vozača. Ipak, ako neko poseduje više automobila, uvećane polise će plaćati samo za vozila sa kojima je pravio sudare.

- Cilj ovakvih odluka jeste da se utiče na vozače da budu pažljiviji u saobraćaju, ali i da se rasterete osiguravajuća društva – kaže direktor Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. – Ljudi će sada sigurno ređe pozivati policiju i pokušavati da se dogovore na licu mesta.

Ipak, treba biti obazriv, da vrednost pričinjene štete ne bude veća od poskupljenja polise.

Kako ne bi došlo do zabune, odnosno neadekvatnog kažnjavanja ili nagrađivanja vozača, osiguravajuće društvo kod kog se obnavlja polisa, dužno je da vodi evidenciju o osiguranju prethodnog društva. Zbog toga, ono obavezno mora da sadrži matični broj prethodnog društva, broj prethodne polise i premijski stepen u prethodnoj polisi.

Evidencija

- Osiguravajuća kuća mora da vodi evidenciju i o broju, odnosno brojevima polise po kojoj je prijavljen štetni događaj na osnovu kojeg je obračunat malus – navodi se u odluci. – Takođe, neophodno je da se vodi briga o vozilu u vezi s kojim se prenosi pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema kao što je broj šasije, broj odjavljene saobraćajne dozvole, datum odjave vozila, broj i datum kupoprodajnog ugovora i sl.

Pravo na premiju odgovarajućeg stepena bonus-malus sistema odnosi se na postojećeg vlasnika vozila i ne može se preneti na novog vlasnika vozila.

Premijski stepeni Koeficijent premijskog stepena (Ki)

1   0,85

2   0,9

3   0,95

4*  1

5   1,15

6   1,3

7   1,5

8   1,7

9   1,9

10  2,1

11  2,3

12  2,5

* osnovni premijski stepen

IZRAČUNAVANJE BONUSA I MALUSA

Pbm = Po x Ki

Pbm – premija utvrđena primenom bonus-malus sistema

Po – premija osnovnog (četvrtog) premijskog stepena

Ki – koeficijent

Preuzeto sa NOVOSTI online

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Increase your website traffic with Attracta.com